ESPAVO PRAKTIJK

Wat is Stembevrijding?

"If the eyes are the window to the soul, then the voice is that window opened up."
(Arthur Samuel Joseph)

Stembevrijding is niet per se hetzelfde als zingen,
al kan het er wel heel veel van weg hebben.

Het draait bij stembevrijding in eerste instantie om het in aandacht aanwezig zijn in het huidige moment. Daarbij komt het vooral neer op uitnodigen, wachten en meebewegen.
En ook: ademruimte nemen en eenvoudigweg (durven) uitgaan van één enkele toon.

Voor de stem die verlangt naar vrijheid is deze eenvoud van onschatbare waarde.
Immers, juist als we ons openen voor en steeds dieper weten te verbinden met slechts één enkele toon, kan (en zal) de wonderbaarlijk diepgaande en verreikende uitwerking van stembervrijding zich (vroeg of laat) aan ons openbaren. Die vreugdevolle ervaring gun ik iederéén!

 
Wil je dit zelf ook ervaren? Dan ben je van harte welkom bij de workshops:
  
 "De Stem van het Hart" >>  +  "De Stem van de Chakra's" >>