ESPAVO PRAKTIJK

Astrologie: de Zielsgerichte horoscoop

Een weg naar verdiept spiritueel inzicht en antwoorden op levensvragen.

* Geboorte-horoscoop*
- Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan?
- Wat blokkeert mij om voluit te leven?
- Welke thema's willen er in mijn leven 
  uitgewerkt worden?

- Hoe kan ik spiritueel groeien?
- Waar liggen mijn ware talenten/kwaliteiten?
- Wat is mijn levensdoel?
- Waar ligt mijn onbewuste angst?
- Wanneer kan er een doorbraak op mijn    levenspad komen?

  

* Relatie-horoscoop* 
- Welke specifieke thema's horen bij de relatie?
- Wat bindt ons?  
- Waar liggen onze uitdagingen?
- Hoe kunnen wij onze relatie verdiepen?


Kinder-horoscoop*
- Over welke specifieke talenten en kwaliteiten    beschikt het kind en welk levenspad zal het        gaan bewandelen?

*Jaarhoroscoop*
- Welke spirituele ontwikkelingen zullen het       betreffende jaar kleuren?

* Bij een astrologische duiding is de exacte GEBOORTETIJD van belang. Eventueel op te vragen bij het stadhuis.