ESPAVO PRAKTIJK

Inzicht + antwoorden in mijn horoscoop

Intro

Als iemand me zou vragen "Waar vind ik antwoorden op levens- en zingevingsvragen?" zou mijn antwoord zonder aarzeling zijn: "In je geboorte-horoscoop"Want die vertelt ons niet alleen vanalles over onze persoonlijkheid, ons karakter, onze uiterlijke verschijning en onze voor- en afkeuren, we vinden er ook concrete informatie over wat het leven van ons vraagt.

En we kunnen er uit opmaken hoe we onze unieke, individuele persoonlijkheid bewust en gericht in kunnen zetten als een instrument waarmee we ons levensdoel kunnen verwezenlijken en ons bestaan, op een eigen manier en in een eigen vorm, ten dienste kunnen stellen van het grote geheel. Is dat geen fascinerend en vervullend idee?

Ik kan me voorstellen dat dit nogal abstract klinkt. Daarom zal ik hieronder een -héél klein!- stukje van mijn eigen ervaring delen.

Zoektocht....

Zoektocht....

Gedurende een groot deel van mijn leven ben ik steeds maar weer blijven proberen om me bij groepen aan te sluiten terwijl ik keer op keer merkte dat ik me daar totaal niet op mijn gemak voelde en er dus ook totaal niet uit de verf kwam.

Dan zou je zeggen: dan stop je daar op een gegeven moment mee en ga je je op jezelf en één of twee anderen richten. Misschien concludeer je dat je gewoon niet zo'n groepsmens bent.

Maar in mijn geval gebeurde dat niet, want zonder het te begrijpen, bleef het groepsgebeuren me roepen en bleef iets in mij op zoek, eigenlijk zonder te weten naar wat...


Ook is het lange tijd enorm ontmoedigend voor me geweest om op piano-, zang-, teken- of toneelles te gaan of me op een andere manier creatief te uiten, terwijl ik dat wèl ontzettend graag wilde en iedereen me telkens weer liet weten dat ik er toch echt talent voor had.  Maar zonder te weten waarom, heb ik lange tijd een behoorlijk beladen verhouding gehad met creatieve expressie en kon ik er absoluut niet van genieten.

En dan te bedenken dat ik in een kunstenaars gezin geboren ben en gedurende mijn hele leven creatieve mensen in mijn directe omgeving gehad heb. Toch liepen alle pogingen die ik zelf op dit vlak ondernam, lange tijd op niets uit. En ook hierbij had ik werkelijk geen idee hoe dat kwam...


Totdat....ik mijn horoscoop ging bestuderen! Want, wat bleek?

Zielsverlangen....

Zielsverlangen....

Het was de roep van de ziel, die naar dit bestaan is afgereisd met het verlangen te leren en te ervaren hoe het is om deel uit te maken van en thuis te komen in een groep spiritueel georiënteerde, gelijkgestemde mensen. Nogal wiedes dus, dat ik er, ondanks de vele jaren van ogenschijnlijk vruchteloos zoeken, geen moment aan gedacht heb om deze zoektocht te staken.


Ook werd het me duidelijk dat er in mijn horoscooop te zien was dat ik zowel een verlangen naar authentieke creatieve expressie als een helder weten van de essentie van creativiteit meegenomen heb naar dit bestaan.

Dan is het natuurlijk geen wonder dat het heel lastig is om vervulling te vinden in de vormen van creativiteit die ons op aarde ter beschikking staan. Want ja, de aardse vormen halen het dus gewoon nooit bij wat de ziel kent èn (vandaaruit) zoekt en wil neerzetten... Logisch dus dat het me lange tijd niet lukte om onbevangen met creativiteit bezig te zijn....


Totdat....de tijd er rijp voor was...

Mijn horoscoop vertelde me namelijk dat er in 2016 een nieuwe fase voor me zou aanvangen m.b.t. de thema's groepen en creativiteit. Of ik dat gemerkt heb? Nou en of! Ik heb inmiddels namelijk -en deze keer zónder daar enige moeite voor gedaan te hebben- de bedding van een fijn netwerk gevonden.

En dat is nog niet alles want een half jaar geleden kreeg ik totaal onverwacht het boek "Vrij Spel - een gids voor iedereen die wil leren improviseren" in handen. De schrijfster bleek ook een jaartraining piano-improvisatie aan te bieden en ik voelde aan alles dat dat was waar ik al die jaren naar op zoek was geweest. De tijd was duidelijk rijp.

De sluier die jarenlang over het thema creativiteit heen gelegen heeft is verdwenen. Dus waar ik mezelf voorheen met grote weerzin naar mijn keyboard sleepte, laat ik nu dagelijks mijn klanken vrijuit klinken. Laatst zei mijn lief: "Ik voelde me vanmorgen een beetje verdrietig en toen hoorde ik jouw muziek en dat had iets enorm troostends."


Toen wist ik: dát is wat ik hier op aarde het allerliefste doe, waarin ik de grootste levensvervulling kan vinden en waar ik me vanaf nu dus ook intensief mee bezig ga houden: niet alleen muziek máken, maar muziek zíjn, klank zíjn, kleur zíjn, creativiteit zíjn, in alles wat ik doe...want dàt is de trans-persoonlijke kernkwaliteit waarmee ik geboren ben, dàt is wat ik ten diepste bèn. Dat is mijn bewuste bijdrage aan het grote geheel.

En daarmee heb ik dus een eigen manier en een eigen vorm gevonden om, middels mijn unieke, individuele persoonlijkheid, gericht gehoor te geven aan wat het leven van me vraagt.


 Terug naar Geboorte- en/of Relatie-horoscoop >>   Terug naar Over mij >>