ESPAVO PRAKTIJK

Inkijk-exemplaar Talentenprofiel


Talentenprofiel van
 [jouw naam]
 


Samengesteld door Sylvia Slegers - Espavo Praktijk - www.espavopraktijk.nl

Teksten alleen voor eigen gebruik © copyright 2018 Sylvia Slegers


Inleiding

Het Talentenprofiel is gebaseerd op je geboortegegevens (datum, tijd en plaats) en bestaat uit vier onderdelen:

· Bezieling / Essentie
· Aangeleerd gedrag / Aanpassing
· Natuurlijk vermogen / Aangeboren kwaliteit
· Wezenlijk verlangen / Levensdoel

Deze onderdelen vormen samen een geheel en geven inzicht in de belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden
in de loop van jouw leven.


Levensgebied en wijze van invulling

Bij elk onderdeel van het profiel zijn twee aspecten te onderscheiden:

· Het levensgebied: op welk terrein of thema in je leven de tekst van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld zijn in contact en communicatie, in creativiteit, in praktisch werk, in relaties, in het gezin of in studie.


· De wijze van invulling van het levensgebied: hoe je je in dit levensgebied gedraagt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ondernemend, zorgend, precies of meelevend.

(...)Bezieling

Inleiding

Bezieling komt voort uit de ziel, de essentie van wie je bent. Daar bevindt zich je inspiratie en zetelt je intuïtie. Je bezieling geeft aan waarin jij (...)...


Jouw Bezieling

Je hebt een groot zicht op (...)... en (...)... Dat kunnen (...)... zijn maar ook (...)... of (...)...

Je bent zelf heel gevoelig voor verstoring van (...).... Je voelt het direct wanneer (...)... Het is dan belangrijk dat je niet (...)...

Je kunt goed (...)...en de kans is groot dat je werkterrein daar ligt. Je ziet waar (...)... en je kunt je afstemmen op beide (...)...
Je hebt ook een uitstekend gevoel voor (...)... Je weet hoe je (...)...

De wijze waarop jij jouw bezieling invult

Op het bovenstaande gebied heb je een uitstekend zicht op (...).... Je kunt deze kwaliteit zowel op materieel als op psychisch gebied inzetten. Je hebt een goed gevoel voor (...)...
Je hebt oog voor... Je kunt werk verrichten waarin het er om gaat (...)...Aangeleerd gedrag

Inleiding

Als kind geef je aanvankelijk op een spontane manier uitdrukking aan je bezieling. Naarmate je opgroeit, ga je je steeds meer aanpassen aan de omgeving, door het aanleren van gedrag en vaardigheden en het je eigen maken van kennis die vereist is. Dit noemen we aangeleerd gedrag. Het gevolg daarvan is (...)...
Later in je leven, rond je 35e jaar of daarna, als je veel gedaan hebt met je aangeleerd gedrag, ga je op een gegeven moment ervaren dat (...)


Jouw aangeleerd gedrag

Je bent (...)... en je (...)... In datgene wat je doet ga je uit van (...).... Je zoekt uitdagingen en mogelijkheden om (...)...

Je kunt jezelf goed (...)... Je weet je zodanig te gedragen dat anderen (...)...

Je stelt je (...)... op. Je leert als vanzelf de vaardigheden en het gedrag die nodig zijn om (...)... Je kunt (...)... zodanig presenteren dat (...)...

(...)...is belangrijk voor je en je stelt je gemakkelijk (...)... op. Als het nodig is, toon je lef en ben je bereid om risico´s te nemen (...)...

De wiijze waarop jij jouw aangeleerde gedrag invult

Je geeft op een (...)... en (...)... manier invulling aan (...)... Je vermogen om (...)... op te treden helpt je daarbij, evenals een (...)... manier van (...)...

Je vindt het gewoon om (...)..., (...)... en (...)... Je stelt je (...)... op. Je ziet hoe anderen in je omgeving dit doen en (...)... Je merkt ook dat anderen het waarderen als je (...).... Je ziet dat het goed is om in te spelen op (...)...Natuurlijk vermogen

Inleiding

Bij het natuurlijk vermogen gaat het om de levenshouding, kwaliteiten en vaardigheden die je gemakkelijk op pakt en als vanzelf inzet. Je zou kunnen zeggen dat je (...)...


Jouw natuurlijk vermogen

Je bent sterk gericht op (...).... Je beschikt over een (...).... Je weet welke vaardigheden ingezet moeten worden om (...).... Je beschikt over een groot scala aan (...)... die je in meerdere werkgebieden in kunt zetten. Je stelt je als vanzelf (...)... op, je ziet (...)...
(...)... betekent veel voor je. Je vindt het belangrijk om (...)... en je maakt graag het verschil in (...)... Jou hoeft niet bijgebracht te worden dat (...)... (...)... is voor jou geen leeg begrip. Je doet altijd weer je best om (...)...
Een (...)... is voor jou heel belangrijk. Daarom heeft het thema (...)... je interesse. Je bent je - meestal - heel bewust van wat je (...)... Je betracht een grote zorgvuldigheid in (...)... en dit kan er toe leiden dat je (...)... nastreeft. Je hecht belang aan (...)... en kunt je daar ook voor inzetten. Je beschikt over een goed gevoel voor (...)... en dit uit zich in de wijze waarop je leven en werk organiseert.

De wijze waarop jij jouw natuurlijke vermogen invult

Bovenstaande onderwerpen benader je vanuit een (...)... instelling: (...).... Je hebt oog voor (...)... en ziet waar iets (...).... Je benadert het (...)... vanuit een (...)... instelling. Je ziet snel (...)... en het kost je geen moeite overal waar dat nodig (...).... Je maakt je (...)... snel eigen en je (...)...

Je ziet snel wanneer iets (...)... is en dat pak je graag op. Je hebt ook een uitstekend (...)... en je bent (...)... Je bent in staat (...)... Je hebt een sterke behoefte (...).... (...)... en (...)... zijn ook kwaliteiten die je daarbij gemakkelijk inzet.Wezenlijk verlangen

Inleiding

Het wezenlijk verlangen geeft aan welk nieuw gedrag, levenshouding of vaardigheden je in je leven wilt ontwikkelen. Deze wens komt echt van binnenuit. Als kind ben je (...)...


Jouw wezenlijke verlangen

Je bent van nature gewend om je te richten op (...)... Je hebt waarschijnlijk altijd (...)... en je vindt een (...)... belangrijk. Op een gegeven moment kun je (...)... Je verlangt dan naar nieuw gedrag dat (...)... Je gaat je richten op het (...)... Dit kan zich uiten in het ontwikkelen van een (...)...
Het kan ook betekenen dat je (...)... Dan kun je geraakt worden door (...)... Je beschikt over voldoende (...)...
Het kan ook zijn dat je (...)... Je wilt (...)... tot uitdrukking brengen. Je kunt je ook (...)... omdat je juist in (...)... kunt ervaren dat (...)... Je wilt de (...)... Het gaat je erom een verbinding te maken met (...)... en je doet dit volledig op eigen kracht en op jouw eigen wijze. Daarin doorbreek je vaste patronen en ben je vernieuwend voor jezelf en anderen.

De wijze waarop jij jouw wezenlijke verlangen invult

Je beweegt je in (...)... op een (...)... wijze. Je streeft er naar (...)...Je wilt als het ware (...)... Je bent hierbij gericht op (...)...
Je bent van nature gewend om heel (...)... Je legt de vinger al snel op (...)... of (...)... Daarin kom je op een gegeven moment vast te zitten. Je verlangt dan naar (...)... en je zoekt dit juist in een (...)... In deze meer globale benadering voel je aan wat (...)... en heb je oog voor (...)... Je probeert je (...)... en te voelen (...)... . Je ontwikkelt een gevoel voor (...)... waardoor (...)...


Teksten alleen voor eigen gebruik. 

© copyright 2018 Sylvia Slegers - Espavo Praktijk www.espavopraktijk.nl


 
Meer info / aanmelden >>
      Terug naar Talentenprofiel >>